Overzicht van gegevensbescherming

 

Gegevens verzamelen op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevens die op deze website verzameld worden worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de verplichte juridische informatie.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Bepaalde gegevens verstrekt u aan ons en die worden verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens, bijvoorbeeld over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt wanneer u een pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

 

Wat doen we met uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website goed functioneert. Aan andere gegevens kunnen we zien hoe bezoekers de site gebruiken.

 

Welke rechten heeft u wat betreft uw gegevens?
U heeft altijd het recht te vragen om informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, waar ze vandaan komen, wie ze ontvangen en waarom ze worden opgeslagen. Dit kost niets. U heeft ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. U kunt via het adres vermeld in de juridische informatie altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

 

Analyses en instrumenten van andere partijen

Als u onze website bezoekt kunnen er statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt meestal via cookies en analyses. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd, dus we kunnen u niet herkennen op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyses of ze beletten door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in ons privacybeleid onder het kopje “Modules en analyses van andere partijen”. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder leggen we uit hoe u gebruik kunt maken van deze opties.

 

2 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website gaan heel serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u gebruikmaakt van deze website worden er verschillende stukjes van uw persoonsgegevens verzameld. Onder persoonlijke informatie verstaan we alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden herkend. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Ook leggen we uit hoe en waarom we dat doen.
Houd er a.u.b. rekening mee dat gegevens die via internet verzonden worden (bijv. via e-mails) betrokken kunnen raken bij datalekken. Uw gegevens kunnen dus niet volledig beschermd worden tegen toegang door andere partijen.

 

Mededeling over de verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens via deze website is:

medi GmbH & Co. KG

Medicusstr. 1
95448 Bayreuth, Duitsland
T +49 921 912-0
F +49 921 912-370
E-mail: dataprotection@medi.de

 

Intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel onderdelen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken voor de toekomst. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen mogen we blijven verwerken.

 

Recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

Als er inbreuk is gemaakt op de privacywetgeving, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

 

Recht op het meenemen van gegevens

U heeft het recht de gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of bij het uitvoeren van een contract automatisch zelf te ontvangen of via een derde partij en wel in een standaard machine-leesbaar formaat. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt uit veiligheidsoverwegingen gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, bijv. wanneer u ons als exploitant van de site vragen stuurt. U kunt versleutelde verbindingen in de adresregel van uw browser herkennen wanneer dit verandert van “http://” in “https://” en er het sloticoontje verschijnt.

Als de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door andere partijen gelezen worden.
 

Informatie, blokkeren, verwijderen

Op grond van de wet heeft u altijd het recht kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen, waar deze vandaan komen, wie ze heeft ontvangen en waarvoor ze gebruikt zijn. U heeft ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt via het adres vermeld in de juridische informatie altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen reclame-mails

We verbieden bij dezen uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in de context van de juridische informatie van de website voor het versturen van reclame- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is verzocht. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor specifieke gerechtelijke vorderingen in te stellen in er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld spam via e-mail wordt ontvangen.

 

3 Gegevens verzamelen op onze website

 

Cookies


De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “session cookies.” Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven achter in het geheugen van uw computer totdat u ze verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek herkend wordt.
U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies gemeld wordt, zodat u per geval kunnen beslissen of u een cookie accepteert of niet. Ook kunt u uw browser zo instellen dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch geaccepteerd worden of altijd moeten worden geweigerd. Ook kunnen cookies automatisch verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Zie voor meer informatie over het beheer van cookies http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie of bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. het winkelwagentje) worden opgeslagen conform art. 6 lid 1, letter f van de AVG. De exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om te zorgen dat de dienst zo optimaal mogelijk wordt verstrekt zonder technische problemen. Andere cookies (bijv. om uw surfgedrag te analyseren) die worden opgeslagen komen apart aan de orde in dit privacybeleid.

 

Server logbestanden

De websiteprovider bewaart en verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verstuurt in “server log files”. Het gaat daarbij om:

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met data uit andere bronnen.

Art. 6 lid 1, letter b van de AVG is de basis voor gegevensverwerking en staat toe dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die zijn ingevuld op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We verwerken de gegevens die u invult op het contactformulier uitsluitend met uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1, letter a van de AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Hiervoor hoeft u alleen een verzoek via een gewoon e-mailtje te sturen. De gegevens die we verwerkt hebben voordat we uw verzoek ontvangen mogen we blijven verwerken.

We bewaren de gegevens die u verstrekt via het contactformulier totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of wanneer het doel van opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Deze bepaling laat alle wettelijk verplichte bepalingen, met name over de wettelijke bewaartermijn, onverlet.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend wanneer dat nodig is voor het aangaan of aanpassen van juridische verbintenissen met ons (mastergegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1, letter b van de AVG dat toestaat dat data verwerkt worden voor het uitvoeren van een contract of voorbereidende maatregelen voor een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (gebruiksgegevens) uitsluitend voor zover dat nodig is om u toegang te verlenen tot onze diensten of ervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens moeten vernietigd worden na afhandeling van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven onverlet.

 

4 Analyses en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyses. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers ten aanzien van zowel zijn website als zijn reclame.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering ingeschakeld. Uw IP-adres binnen de Europese Unie en de andere bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte wordt daarom ingekort door Google voordat het naar de Verenigde Staten wordt verstuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en pas daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website voor de exploitant van de website te analyseren, rapportages op te stellen over website-activiteiten en andere diensten te verrichten rond website-activiteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser voor Google Analytics verstuurd wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt via de instellingen van uw browser voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. We moeten u er daarbij wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de data over uw gebruik van de websites (incl. uw IP-adres) die cookies genereren worden doorgegeven aan en verwerkt door Google. Hiervoor kunt u de desbetreffende browser plugin installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Door op de volgende link te klikken kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld die hierna voorkomt dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze site weer bezoekt. Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie hoe Google Analytics omgaat met gebruikersdata: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbesteden van gegevensbewerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google en onze gegevensbescherming uitbesteed aan Google en bij het gebruik van Google Analytics gelden de strenge eisen van de Duitse toezichthouders voor gegevensbescherming.

Verzamelen van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hiermee kunnen rapportages worden opgesteld op basis van leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze data komen voort uit de op interesses afgestemde advertenties van Google en de data van bezoekers van andere partijen. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden teruggevoerd op specifieke individuen. U kunt deze functie altijd uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelen zoals beschreven onder “Gegevensverzameling weigeren”.

 

5 Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van YouTube dat geëxploiteerd wordt door Google. De pagina’s worden geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u onze pagina’s bezoekt met een plugin van YouTube, wordt er verbinding gelegd met de YouTube-servers. Zo weet de YouTube-server welke pagina u bezocht heeft.
Als u ingelogd bent bij uw YouTube-account, kan YouTube uw zoekgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, letter f van de AVG.
Onder de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy vindt u meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens.

Vimeo

Onze website gebruikt functies van de Vimeo videoportal. Deze service wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Als u onze pagina’s bezoekt met een Vimeo-plugin, wordt er verbinding gelegd met de Vimeo-servers. Zo weet de Vimeo -server welke pagina u bezocht heeft. Ook ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook wanneer u niet ingelogd bent bij Vimeo terwijl u onze website bezoekt of als u geen Vimeo-account heeft. Deze informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS en daar opgeslagen.
Als u ingelogd bent bij uw Vimeo-account, kan Vimeo uw zoekgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.
Zie het privacybeleid van Vimeo onder https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens.

 

6 Wijzigingen van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor onze maatregelen voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens te wijzigen vanwege technische ontwikkelingen. In dat geval zullen we ook onze privacy-informatie aanpassen. Let er daarom a.u.b. altijd op of u de recentste versie van ons privacybeleid heeft.